לגעת בפשע – קרימינולוגיה

בקרימינולוגיה הבינו מזמן שללמוד בצורה כוללנית על פשיעה זה לא מספיק. במסגרת ההקפדה במחלקה על יישומיות בצד הלימודים התיאורטיים, יפתחו החודש שלושה מוקדי לימוד חדשים: פשיעה כלכלית, פשיעת מחשב וביטחון וטרור.

מעבר ללימודים התיאורטיים ישנו מקום נרחב ומשמעותי לעבודת השדה. עבודה מאפשרת לסטודנטים לרכוש ניסיון בתחומים הקשורים לעולם התוכן של הקרימינולוגיה, בטיפול ובמניעה, ובמקביל לאפשר להם לבחון את מידת רצונם ואת מידת יכולתם במקצוע. כלומר, לבחון האם זהו באמת התחום שהם רוצים ומסוגלים להמשיך ולעסוק בו. בסיום עבודת השדה, התלמידים מקבלים מכתב המאשר את ההתנסות שלהם ובמידה והם נמצאים ראויים לכך, גם מכתב המלצה.

הלימוד יאפשר לתלמיד להתנסות בנושאים הקשורים בשחיתות ועבירות צווארון לבן. כולנו נחשפים לאחרונה באמצעי התקשורת לנושאים של הלבנת כספים, שוחד וזיוף מסמכים, אשר עולים חדשות לבקרים – נושאים אלו ורבים אחרים ילמדו במסגרת שילוב זה.

השילוב השני הוא של קרימינולוגיה ומדעי המחשב, שדרכו ייחשפו התלמידים לפשיעת מחשב וירכשו כלים והבנה לגבי המניעים והמאפיינים של האקרים, עברייני מחשב וכדומה. הנושא האקטואלי מאוד של גניבת מספרי כרטיסי אשראי, גניבת זהויות והמאגר הביומטרי. הסטודנטים המצטיינים בשילובים אלו יזכו גם לעבודה מעשית (סטאז’) בתחום, שיסייע להם בהמשך דרכם המקצועית.

השילוב השלישי הוא בין קרימינולוגיה למדעי המדינה/מזרח תיכון, והוא יתמקד בנושאים של ביטחון ישראל וטרור . במסגרת שהמסלול יילמדו נושאים הקשורים בטרוריסטים ובקורבנותיהם- שאינם יורדים מסדר היום.הסטודנטים גם יוצאים לשטח לביצוע עבודת שדה. “יעדינו המרכזיים יהיו להיענות לצרכים ולנושאים החברתיים שעולים בארץ, בהקשר לתחום הקרימינולוגיה והויקטמולוגיה (תורת הקרבנות)”, מסבירה פרופ’ שרה בן דוד, ראש המחלקה לקרימינולוגיה במרכז האוניברסיטאי, “לפתח תחומים תיאורטיים חדשים בתחום ולהמשיך במגמה של הפיכת המחלקה לקרימינולוגיה במרכז האוניברסיטאי למובילה בארץ, בתכנים, בחדשנות וביחס לסטודנטים”.