לבחור מקצוע עם שליחות

לרוב בני האדם יש מטרות משותפות כאן על כדור הארץ ומעבר לצרכים הביולוגיים הבסיסיים של הישרדות ושל התרבות, כולם רוצים להתפתח. חלק מההתפתחות הזו באה לידי ביטוי בדרך שאנו סוללים לעצמנו ובבחירות שלנו במהלך החיים. חלק מהבחירות הללו קשורות בבחירת לימודים ובבחירת מקצוע וחלקנו בוחר לשלב את הבחירות האלו גם בדרך של שליחות ושל עשיית טוב, דרך הקיימת במקצועות רבים וכן באופן האישי והפרטי של כל אחד מאיתנו.

כך מתאפשרת הדרך הזו כאשר בוחרים במקצוע ההוראה. ללימודים אלו יש יתרונות ברורים בכל הקשור לשליחות חברתית, פרטנית, העצמה אישית וכן בכל הקשור להעברת המסר והאני מאמין שלך אל הדורות הבאים.

גם אם לעיתים עדיין נדמה כי ההוראה לא תפסה מקום מכובד בשורותינו, ההיפך הוא הנכון וזו בהחלט שיחת היום המשמעותית ביותר של השנים האחרונות. מקצוע ההוראה הוא מקצוע בעל משמעות עצומה וקריטית לחינוכם של אנשי המחר ובשנים האחרונות חל קידומו של המקצוע לקדמת הבמה, שונו וצמחו המשכורות למורים ושופרו כלל התנאים גם בכל הקשור בהכשרה המתאימה למאה העשרים והאחת ובהכשרה המתאימה לכיתות המאפיינות את השנים הנוכחיות והעתידיות.

הסיפוק האישי, אשר ניתן לשאוב מלימודי תואר ראשון בהוראה ומהעיסוק בהוראה בשלב השני, עצום מאוד. קודם כל הלימודים מספקים ידע במגוון תחומי עניין לפי בחירתנו וכל תחום משלב את הידע הקשור בילדים, בהתפתחות ובפסיכולוגיה של גילאים שונים, ידע שתורם רבות לחיים האישיים שלנו ולהבנה טובה יותר של חיי המשפחה שלנו. העיסוק בהוראה, השותפות בחינוכם של הדור הצעיר ובהעברת מידע אליהם, העזרה הפרטנית לכל אחד מהם, היכולת לקדם אדם אחר בעולם הזה וכדומה, תורמים ערך מוסף ומספק לחיינו ומרוממים את הדרך של השליחות.

תואר ראשון בהוראה יכול להוות גם תואר בסיס לתחומים שונים המעניינים אותנו ושנרצה לעסוק בהם בעתיד, כך למשל כל הקשור בהתפתחות או ברווחה של ילדים ומצד שני גם כל הקשור במחקר של מקצועות שונים הקיימים בתחומי ההוראה. בקיצור, תואר ראשון בהוראה יכול להוביל לדרך של שליחות ושל יכולת השפעה ושינוי חברתי.