מכינות קדם אקדמיות !

מה נותנות מכינות קדם אקדמיות ואילו סוגי מכינות קיימים?
מהו ציון התאמה?
האם ניתן להתקבל לאוניברסיטה ללא מבחן פסיכומטרי?
השתתפות בתכניות מצטיינים – מה זה אומר?

מטרת המכינות הקדם אקדמיות

מטרת המכינות הקדם אקדמיות היא להכין מועמדים שאינם עומדים בתנאי הכניסה לאוניברסיטה לקבלה ללימודים אקדמיים וללימודים עצמם.המכינות מאפשרות קבלה ללימודים אקדמיים על סמך הישגים במכינה ולא על סמך ציוני בגרות.בין המכינות הקדם אקדמיות ישנן מכינות כלליות, המיועדות לשיפור תנאי הקבלה, וישנן מכינות המיועדות להכנת הלומדים בהן למסלול לימודים מסוים, כגון הכנה ללימודי הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החברה והרוח, לימודי חינוך והוראה, לימודי עיצוב, אמנות ואדריכלות ועוד.בנוסף להכנת התלמידים לתנאי הקבלה של החוגים השונים מקנות המכינות גם כלים ומיומנויות ללימוד, כתיבה וחשיבה ברמה אקדמית.המכינות הקדם אקדמיות נלמדות במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה, והן כוללות מסלולים שונים, כגון המסלול החד שלבי, הדו שלבי, האינטנסיבי (למי שחסרים לו מעט בגרויות), המדורג (לשיפור או השלמת בגרויות כהכנה לימודי המשך) ועוד. במידה שהמועמד בוחר במכינה קדם אקדמית שאינה מתקיימת במוסדות הלימוד שבהם הוא מבקש ללמוד כדאי לברר אם אותם מוסדות לימוד יקבלו את ציוני אותה מכינה.

מכינות לבגרות

המכינות לבגרות מאפשרות לתלמידים השלמת בגרויות או שיפור ציוני הבגרות. מכינות אלה מיועדות למי שסיימו לימודים תיכוניים ללא תעודת בגרות או למעוניינים לשפר את ציוניהם כדי לעמוד בתנאי הקבלה לחוג המבוקש. בתום המכינה ניתן לקבל תעודת גמר, שציוניה מחליפים את אלו של תעודת הבגרות. (לעתים יכול התלמיד לבחור בין ציוני הבגרות לציוני המכינה). ישנן מכינות לבגרות המחוברות עם מכינות קדם אקדמיות וישנם מכונים שונים להכנה לבגרות וקורסים המיועדים לכך. מכיוון שלא כל המוסדות העוסקים בהכנה לבגרות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה יש לשים לב שלימודי המכינה יהיו מקובלים על אותן אוניברסיטאות ו/או מכללות שהמועמד מבקש להתקבל אליהן. 

מכינות מותאמות

ישנן מכינות מותאמות לבני שלושים פלוס, מכינות מותאמות לעולים חדשים, מכינות ללקויי למידה או לקות פיסית ומכינות לנשים וגברים בנפרד. אם אתם שייכים לאחת מהקבוצות הנ”ל חפשו אחת ממכינות אלה. היא תתאים הרבה יותר ממכינה שאינה מותאמת.

מהו ציון התאמה?

ציון התאמה הוא תוצאת שקלול ממוצע תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי על פי דרך חישוב מסוימת. דרך חישוב זו משתנה מאוניבררסיטה לאוניברסיטה בהתאם למשקל שהיא מייחסת למרכיב הבגרות ולמרכיב הפסיכומטרי, על פי מידת חשיבותם לחוג המבוקש.
במקומות מסוימים נקרא ציון ההתאמה “ציון סכם”.
בשל דרך החישוב השונה הנעשית במוסדות השונים להשכלה גבוהה – הדרך הטובה ביותר לדעת את ציון ההתאמה היא להתקשר לחוגים המבוקשים במוסדות הלימוד המבוקשים, או להעזר במחשבונים הנמצאים באתרי האוניברסיטאות השונות לצורך חישוב ציון ההתאמה.

קבלה ללא מבחן פסיכומטרי

באוניברסיטאות שונות יש פטור מהבחינה הפסיכומטרית בהתאם למחלקה אליה מבקשים להתקבל, ובהתאם לממוצע ציוני הבגרות. לדוגמא: בעלי תעודת בגרות בממוצע גבוה הרוצים ללמוד בפקולטה למדעי הרוח עשויים להיות פטורים מהמבחן הפסיכומטרי. יחד עם זאת הם יהיו חייבים בדרישות האחרות של החוג, כגון מבחן באנגלית, ראיון ועוד.
גם בני שלושים ומעלה עשויים להיות פטורים מהמבחן הפסיכומטרי בחוגים מסוימים.
כמו כן אפשר להתקבל לאוניברסיטה הפתוחה ולמכללת רמת גן ללא מבחן פסיכומטרי.

השתתפות בתוכניות מצטיינים

לכל תכנית מצטיינים יש כללים משלה.
הקבלה מותנית בתנאי סף מסוימים, כגון ציון פסיכומטרי גבוה.
חלק מתכניות הלימוד מציעות פטור משכר הלימוד – פטור מלא או פטור חלקי.
ההשתפות בתכניות השונות מותנית בעמידה בתנאי התכנית, כגון חובת השתתפות בשיעורים ועוד.
בחלק מתוכניות המצטיינים קיימת דרישה להתחייבות עתידית. למשל: הלומדים בתכנית רביבים להוראת היהדות באוניברסיטה העברית מתחייבים ללמד במשך כמה שנים לאחר תום הלימודים.
בתוכניות מצטיינים מסוימות ישנו מסלול לימודים ישיר לתואר שני, המקצר את משך לימוד שני התארים בשנה אחת.